Religieus Erfgoed

 • Synoniemen

  reformatie,refo,luther,wittenberg,lutherjaar,kerkgeschiedenis

 • Samenvatting

  Religie in al zijn facetten is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente Zwartewaterland. De kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis beschikken ieder over een lange geloofsgeschiedenis en een rijk religieus erfgoed. Bij dit religieus erfgoed gaat de aandacht niet alleen uit naar het zichtbare monumenten, zoals bijvoorbeeld kerken. Ook tradities, zoals de bedevaart in Hasselt en het psalmzingen met de bovenstem in Genemuiden spelen daarbij een belangrijke rol. Door deelname aan twee projecten probeert de gemeente het religieus erfgoed in Zwartewaterland te profileren en te promoten.

  Cultuurprofiel Religieus Erfgoed

  Zwartewaterland is één van de zes gemeenten in Overijssel die zijn uitverkoren om deel te nemen aan de regeling Cultuurprofielen. De regeling biedt de gemeente de kans om voor een periode van vier jaar de lokale culturele infrastructuur te verstevigen. In overleg met de provincie heeft de gemeente Zwartewaterland gekozen om het religieus erfgoed beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken.

  Hanze & Bedevaart

  Zwartewaterland komt daarnaast ook in aanmerking voor een Europese Leader-subsidie om specifiek in Hasselt de traditie van de bedevaart te promoten. Dit zal onder meer gebeuren door tentoonstellingen, lezingen en het aanbrengen van informatiepanelen, maar ook door het ontwikkelen van (lokale) pelgrimsroutes en het professionaliseren van toeristische arrangementen.

  Ontdek het Religieus Erfgoed

  Ontdek zelf het religieus erfgoed via de websites van TIP Genemuiden, TIP Hasselt of TIP Zwartsluis. Speciaal voor groepen organiseert Hanzestad Hasselt Marketing de stadswandeling Kerk, Klooster & Kapel en de rondleiding Hoog op Zolder, met een uniek kijkje op de gewelven van de Grote Kerk. 

  Refo500

  Refo500 is een project van de Nederlandse stichting Refo500, waaraan veel partners uit binnen- en buitenland meedoen. Refo500 wil verbindingen leggen tussen thema’s uit de tijd van de Reformatie en die van nu. Ze wil mensen van vandaag helpen de betekenis van de Reformatie te begrijpen, de relevantie van de Reformatie te ontdekken en de invloed van de Reformatie op verschillende terreinen in verleden, heden en voor de toekomst te laten zien en ervaren.

  Partner van Refo 500

  Zwartewaterland is sinds 2012 partner van Refo500. Door dit partnerschap wil de gemeente het religieuze heden en verleden breder onder de aandacht brengen van inwoners en bezoekers. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het nationale en internationale netwerk van Refo500. Als partner van Refo500 coördineerde de gemeente Zwartewaterland in 2017 een breed programma aan lokale activiteiten rondom het Lutherjaar.

  Nieuwsbrief Lutherjaar

  In 2017 was het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde. Dit jubileum markeerde internationaal en nationaal de start van de Reformatie. Via een maandelijkse nieuwsbrief hield de gemeente inwoners en organisaties op de hoogte van het programma. De nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Leader-project Hanze & Bedevaart. “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

    afbeelding logo leader

  Downloaden

  U kunt de nieuwsbrieven hieronder downloaden.