Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

 • Samenvatting

  Wat is het?

  U kunt uw levenloos geboren kind laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was. U moet in Nederland staan ingeschreven op moment van geboorte.

  U kunt uw kind registreren op het gemeentehuis in Hasselt. Voor deze registratie neemt u de volgende documenten mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • Een akte levenloos geboren kind

  Heeft u nog geen akte levenloos geboren kind? Vraag de gemeente waar het kind geboren is om deze akte op te maken. Als uw kind in het buitenland is geboren, dan neemt u een document mee waaruit de geboorte van een levenloos geboren kind blijkt.

  Woont u in het buitenland? Dien uw verzoek in bij de laatste gemeente waar u in Nederland woonde.

  Inzage

  Na registratie in de BRP zijn de gegevens van uw kind zichtbaar op mijn.overheid.nl. Andere overheidsinstanties krijgen hier geen bericht van en kunnen dit niet zien.