Nederlandse nationaliteit, aanvraag via optieprocedure

 • Meenemen

  Om een optieverklaring af te mogen leggen neemt u mee:

  • uw verblijfsvergunning
  • uw paspoort

  Daarnaast kan om de volgende documenten gevraagd worden:

  • geboortedocumenten (als u dit niet eerder heeft ingeleverd bij de gemeente)
  • eventueel bewijs van erkenning of het krijgen van gezamenlijk gezag
  • eventueel bewijs dat u Nederlander bent geweest

  Wilt u meer informatie over de documenten die u moet meenemen?  Ga naar de website van de IND.

 • Kosten

  Het afleggen van een optieverklaring kost:

  • Enkelvoudig € 187,00
  • Meervoudig (gemeenschappelijk) € 319,00
  • Mede-opterend kind € 21,00

  U kunt pinnen of contant betalen.

 • Zie ook

 • Synoniemen

  Optie verklaring, Naturalisatie, verzoek om Nederlanderschap, vraag om Nederlands staatsburgerschap, aannemen van Nederlandse nationaliteit, Nederlandse nationaliteit, Nederlandse nationaliteit aannemen, Nederlander, Nederlander worden

 • Hoe werkt het?

  Hoe wordt uw aanvraag verwerkt?

  U levert de documenten in (zie onder “Meenemen”). Vervolgens maken we een afspraak met u om de optieverklaring te ondertekenen en te betalen. De burgemeester beslist binnen 13 weken.

  Positieve beslissing

  Als de burgemeester een positieve beslissing neemt, krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de Naturalisatieceremonie. U wordt pas Nederlander als u de bijeenkomst bijwoont en de "Verklaring van verbondenheid" heeft afgelegd. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u de “Bevestiging verkrijging Nederlanderschap”. Dit is het bewijs dat u Nederlander bent geworden.

  Verklaring van verbondenheid

  Voor meer informatie over de 'Verklaring van verbondenheid' gaat u naar de website van de Rijksoverheid.

  Website Rijksoverheid

  Vragen?

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel naar het gemeentehuis Zwartewaterland T 14 038.

 • Samenvatting

  Nederlandse nationaliteit

  Via een optieprocedure kunnen sommige groepen vreemdelingen sneller en makkelijker Nederlander worden dan via een naturalisatieprocedure. Hiervoor moet u in ieder geval een geldige verblijfsvergunning hebben. U komt alleen in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wilt u meer informatie over de voorwaarden? Ga naar de website van de IND.

  Website IND