Kinderopvang starten of stoppen

  • Synoniemen

    kennisgeving exploitatie inrichting, toestemming tot het exploiteren van een openbare inrichting als kindercentrum of gastouderbureau

  • Samenvatting

    Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Voorbeelden zijn het kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus, gastouderopvang en de peuterspeelzaal.

    Wilt u een kinderopvang gaan exploiteren of stoppen? Dan moet u dit aan de gemeente melden. De gemeente voert de wijzigingen door in het gemeentelijk register kinderopvang. Ook wanneer u uw registratie wilt wijzigen moet u dit doorgeven. Bijvoorbeeld als het aantal kindplaatsen wijzigt. Informatie en aanvraag- of wijzigingsformulieren staan op de website van de Rijksoverheid.

    Website Rijksoverheid