Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  • Synoniemen

    toepassing van bouwmaterialen, storten van bouwafval of puin, afvoer van bouwafval, melden toepassing bouwstof

  • Samenvatting

    U bent (als burger, bedrijf of instelling) zelf verantwoordelijk voor de afvoer van bouwafval. Hiervoor kunt u een gecertificeerd bedrijf inhuren. Op andere wijzen van afvoer van veel bouwafval geldt een verbod. 

    Bij het bouwen van woningen, inrichtingen en waterwerken stimuleert het rijk het opnieuw gebruiken van afvalstoffen (bijvoorbeeld sloopmateriaal). Hierbij moet u wel aan voorwaarden voldoen. De gemeente controleert hierop. U moet als gebruiker van een bouwstof de toepassing ervan te melden. Daarnaast moet u de gegevens over de samenstelling van de bouwstof  overleggen.