Gemeente aansprakelijk stellen

 • Samenvatting

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld, een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt of een auto-ongeluk door glad wegdek. U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. U krijgt dan uw kosten deels of volledig vergoed.

  Twee soorten schade

  Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt

  De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

  Schadeclaim indienen

  Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort  

  Bewijsvoering nodig

  • Bewijs van de opgelopen schade
  • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie
  • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk
  • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring
  • Eventueel foto's

  De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht. 

  Hoe lang duurt het

  Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht of de gemeente:

  • het wel of niet eens is met uw schadeclaim of,
  • dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.