Geheimhouding persoonsgegevens

 • Meenemen

  Neem voor aanvraag aan de balie een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee. Maakt u gebruik van het online formulier? Stuurt u dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

 • Kosten

  Het aanvragen of wijzigen van geheimhouding is kosteloos.

 • Formulieren

 • Synoniemen

  verzoek geheimhouding persoonsgegevens BRP, verzoek om geheimhouding van gemeentelijk vastgelegde persoonsgegevens, geheimhouding, geheim adres, geheimhouden, geheimhouding adres, geheimhouden adres, aanvragen geheimhouding, adres geheim

 • Hoe werkt het?

  Hoe aanvragen of opheffen?

  Aanvraag aan de publieksbalie

  Hiervoor moet u een afspraak maken. Let op: neem een geldig legitimatiebewijs.

  Digitale aanvraag

  U kunt uw aanvraag online doen met DigiD.

  Online aanvraag doen

  Aanvraag via de post

  U kunt het ingevulde en ondertekende formulier printen en met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) opsturen naar:

  Gemeente Zwartewaterland
  Team Burgerzaken
  Postbus 23
  8060 AA Hasselt

  Wat gebeurt er met de aanvraag?

  We verwerken uw verzoek tot (opheffing van) geheimhouding in de Basisregistratie Personen. Hiervan ontvangt u een bevestiging.

 • Samenvatting

  Geheimhouding persoonsgegevens

  Iedereen heeft het recht op geheimhouding van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kunt u via de gemeente aanvragen. De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens dan niet aan derden.

  We mogen uw gegevens wel verstrekken aan de (semi)overheidsinstanties. Zij zijn hiervoor door het Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK) gemachtigd. We noemen ze ook wel afnemers.

  Afnemers en derden

  Afnemers zijn bijvoorbeeld:

  • Pensioenfondsen
  • Gerechtsdeurwaarders
  • Belastingdienst
  • Ministeries
  • Gemeenten.

  Zij hebben persoonsgegevens vooral nodig om hun wettelijke taken goed uit te kunnen voeren.

  Instanties die geen afnemer zijn, zijn automatisch derde. Hieronder vallen bijvoorbeeld incassobureaus, postorderbedrijven, particuliere bedrijven en burgers. Als u niet wilt dat derden informatie over u krijgen, kunt u geheimhouding aanvragen.