Collecteren

 • Synoniemen

  vergunningverstrekking, vergunningverlening, ontheffing van verbod, vrijstelling van verbod van inzameling geld of goed, toestemming tot het inzamelen van geld, collecteren, collectevergunning, collecte, geld inzamelen, collectebussen

 • Samenvatting

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Hoe werkt het

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes op hetzelfde moment zijn. In een collecterooster staat wanneer er collectes zijn. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het  landelijk collecterooster bekijken. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

  Vergunning aanvragen

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit kan via de post of e-mail via info@zwartewaterland.nl. In uw aanvraag toont u aan dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden
  • adres waar de vergunning naar toegestuurd kan worden

  Kosten

  Het houden van een collecte is kosteloos.

  Termijn

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze periode? Dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Collectebussen

  De gemeente heeft collectebussen die organisaties kunnen gebruiken bij het collecteren. Deze kunt u bij de gemeente aanvragen. Dit kan via de e-mail, tegelijk met de vergunningaanvraag.